Doświadczenie zawodowe
Business @ Witański Consulting Group
[więcej ...]

Wykształcenie
Politechnika Śląska
[więcej ...]

Szkolenia i certyfikaty
Status biegłego w Polsce
[więcej ...]

Organizacje
Stowarzyszenie Interim Managers
[więcej ...]

Wystąpienia i publikacje
PM Nights 2017
[więcej ...]

Zainteresowania
Filozofia
[więcej ...]


Organizacje branżowe

od V.2011Stowarzyszenie Instytut Informatyki Śledczej
Stowarzyszenie Instytut Informatyki Śledczej zrzesza ekspertów informatyki śledczej, prawników oraz entuzjastów informatyki. Za swój cel stawia sobie popularyzację wiedzy z zakresu informatyki śledczej oraz wprowadzanie nowych, dobrych standardów w zakresie postępowania z dowodami elektronicznymi.

od XII.2011Polskie Towarzystwo Informatyczne
Polskie Towarzystwo Informatyczne jest opiniotwórczym stowarzyszeniem informatyków, skoncentrowanym na rozwoju informatyki, zawodu informatyka i społeczeństwa informacyjnego. Skupia informatyków, ekspertów różnych specjalności, podejmujących wspólne działania w dziedzinie informatyki na płaszczyźnie zawodowej, naukowej oraz koleżeńskiej.

od XI.2010 do XI.2016International Project Management Association Polska
International Project Management Association Polska (wcześniej Stowarzyszenie Project Management Polska) skupia teoretyków, praktyków i entuzjastów zarządzania projektami, tworząc dla nich płaszczyznę wymiany doświadczeń. Na celu ma rozwój dziedziny zarządzania projektami oraz podniesienie prestiżu profesji kierownika projektu.

od II.2014 do VI.2016Polskie Towarzystwo Kryminalistyczne
Polskie Towarzystwo Kryminalistyczne za cel stawia sobie rozwijanie zainteresowań, organizowanie działalności m.in. naukowej, naukowo-technicznej, oświatowej czy informacyjnej na rzecz ogółu społeczności kryminalistycznej. Towarzystwo popularyzuje i upowszechnia najnowsze osiągnięcia kryminalistyki i dyscyplin pokrewnych, a także ustala i nadzoruje normy i standardy wykonywania badań kryminalistycznych.

od VII.2016 do III.2017Stowarzyszenie Interim Managers
Stowarzyszenie Interim Managers powstało z inicjatywy osób, które na co dzień wdrażają w życie idee interim managementu. Jego celem jest działalność publiczna na rzecz budowania, promowania i propagowania idei interim management. Pracuje na rzecz podnoszenia świadomości przedsiębiorców w zakresie wykorzystywania idei SIM w zarządzaniu przedsiębiorstwami.Inne organizacje

1984 - 1990Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze
Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze jest stowarzyszeniem grupującym turystów i krajoznawców. Stawia sobie ono za zadanie upowszechnianie na terenie Polski turystyki kwalifikowanej i krajoznawstwa.